Partneri IMG, spol. s r.o. v oblasti poisťovníctva a doplnkového dôchodkového sporenia

Životné a neživotné poistenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
www.allianzsp.sk

Kooperativa poisťovňa a.s.
www.kooperativa.sk

Generali poisťovňa a.s.
www.generali.sk

Uniqa poisťovňa a.s.
www.uniqa.sk

Komunálna poisťovňa a.s.
www.komunalnapoistovna.sk

HDI Versicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
www.hdi.sk

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

www.colonnade.sk

Union poisťovňa a.s.
www.union.sk

Groupama Garancia poisťovňa a.s.
www.groupama.sk

ČSOB poisťovňa a.s.
www.csobpoistovna.sk

Wustenrot poistovna a.s.
www.wuestenrot.sk

DEFEND Finance s.r.o.
www.defendinsurance.com/sk

Metlife Europe Limited
www.metlifeamslico.sk

NN životná poisťovňa a.s.
www.nn.sk

Aegon životná poisťovňa a.s.
www.aegon.sk

AXA pojišťovňa a.s.
www.axa-sk.com

Mitsui Sumitomo Insurance Co. / Europe / Ltd. – pobočka poisťovne z iného členského štátu
www.msi-europe.com

Doplnkové dôchodkové sporenie DDS Tatra banky a.s.
www.ddstatrabanky.sk

NN Tatry - Sympatia  d.d.s., a.s.
www.tatrysympatia.nn.sk

AXA  d.d.s., a.s.
www.axa-sk.com