Partneri IMG, spol. s r.o. v oblasti poisťovníctva a doplnkového dôchodkového sporenia

Životné a neživotné poistenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
www.allianzsp.sk

Kooperativa poisťovňa a.s.
www.kooperativa.sk

Generali poisťovna, pobočka poisťovne z iného členského štátu
www.generali.sk

Uniqa pojišťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
www.uniqa.sk

Komunálna poisťovňa a.s.
www.komunalnapoistovna.sk

HDI Versicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
www.hdi.sk

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

www.colonnade.sk

Union poisťovňa a.s.
www.union.sk

ČSOB Poisťovňa a.s.
www.csobpoistovna.sk

Wustenrot poistovna a.s.
www.wuestenrot.sk

DEFEND Finance s.r.o.
www.defendinsurance.eu

Metlife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
www.metlife.sk

Doplnkové dôchodkové spoločnosť Tatra banky a.s.
www.ddstatrabanky.sk

Uniqa  d.d.s., a.s.
www.dochodky.uniqa.sk