Resumé

IMG, spol. s r.o. bola založená v roku 1999 s cieľom stať sa spoľahlivým partnerom v oblasti riešenia poistenia predovšetkým priemyselným a podnikateľským subjektom na území Slovenskej republiky. Spoločnosť IMG, spol. s r.o. poskytuje služby ako samostatný finančný agent v oblasti sprostredkovania poistenia   a  Doplnkového dôchodkového sporenia na území celej Slovenskej republiky, pričom svoje aktivity vyvíja z obchodných kancelárií v Bratislave a Komárne. Výkon činnosti sprostredkovania poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia vykonávajú výlučne pracovníci společnosti v hlavnom pracovnom pomere.

Spoločnosť IMG, spol. s r.o. je v súčasnej dobe etablovaný sprostredkovateľ poistenia na slovenskom poistnom, čo sa týka objemu sprostredkovaného poistného sa radí medzi 20 najvýznamnejších sprostredkovateľov na území SR vrátane nadnárodných maklérskych sietí. IMG, spol. s r.o. v súčasnej dobe spolupracuje s 20 poisťovňami a 4 doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Spoločnosť IMG, spol. s r.o. na základe práva slobody poskytovania služieb ns území EU možnosť  poskytovať služby sprostredkovateľa poistenia na území ČR a Maďarska vo vlastnej réžii.

Spoločnosť IMG, spol. s r.o. má dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú sprostredkovateľom poistenia s limitom odškodnenia 1,1 milióna Euro na poistnú udalosť / 1, 7 milióna Euro – kumulatívny limit odškodnenia. Prostredníctvom členstva v nezávislej sieti maklérov unisorBrokers a WING je IMG, spol.s r.o. schopná zastrešiť poistenie klienta na území celého sveta.