O spoločnosti

Profil IMG

IMG, spol. s r.o. bola založená v roku 1999 s cieľom stať sa spoľahlivým partnerom v oblasti riešenia poistenia predovšetkým priemyselným a podnikateľským subjektom na území Slovenskej republiky. Spoločnosť IMG, spol. s r.o.  poskytuje služby ako samostatný finančný agent v oblasti sprostredkovania poistenia  a doplnkového dôchodkového sporenia na území celej Slovenskej republiky, pričom svoje aktivity vyvíja z obchodných kancelárií v Bratislave, a Komárne. Výkon činnosti sprostredkovania poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia vykonávajú výlučne pracovníci spoločnosti v hlavnom pracovnom pomere.

Spoločnosť IMG, spol. s r.o. je etablovaný sprostredkovateľ poistenia na slovenskom poistnom trhu, čo sa týka objemu sprostredkovaného poistného sa radí medzi 20 najvýznamnejších sprostredkovateľov v oblasti neživotného poistenia na území SR vrátane nadnárodných maklérskych sietí. IMG, spol. s r.o. v súčasnej dobe spolupracuje s 20 poisťovňami a 4 doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Spoločnosť IMG, spol. s r.o. má dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú sprostredkovateľom poistenia s limitom odškodnenia 1 120 200 euro na poistnú udalosť / 1 680 300 euro – kumulatívny limit odškodnenia.

Prostredníctvom členstva v nezávislých sietí poisťovacích maklérov unisonBrokers a WING Network je IMG, spol. s r.o. schopná zastrešiť poisťovacie aktivity klienta na území celého sveta.

Členstvo IMG v profesných združeniach

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve

IMG, spol. s r.o. je od roku 2005 riadnym členom profesného združenia sprostredkovateľov poistenia SASP - Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve. Členstvo v profesnom združení sprostredkovateľov v poisťovníctve umožňuje spoločnosti IMG, spol. s r.o.  prístup k informáciám o slovenskom a celosvetovom poistnom trhu ako aj možnosť podieľať sa na formovaní podnikateľského prostredia SR v tejto branži.

unisonBrokers

IMG, spol. s r.o. od roku 2015 úzko spolupracuje s celosvetovej  sieťou nezávislých sprostredkovateľov poistenia unisonBrokers. Spolupráca s unisonBrokers umožňuje spoločnosti IMG, spol. s r.o. využívať technické zázemie siete a know-how jednej z najväčších svetových sietí poisťovacich maklérov a tým zastrešiť poistenie podnikateľských aktivít klientov na území celého sveta.

Worldwide Insurance Network Group

IMG, spol. s r.o. je od roku 2012 členom  celosvetovej siete nezávislých sprostredkovateľov poistenia Worldwide Insurance Network Group - WING za Slovenskú republiku.

Slovenská asociácia rizikového manažmentu

Spoločnosť IMG, spol. s r.o. je od roku 2009 kolektívnym pozorovateľom profesného združenia rizikových manažérov SR – Slovenskej asociácie rizikového manažmentu / SARM. Pracovníci spoločnosti IMG, spol. s r.o. sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných konferencií, seminárov a školení usporiadaných Slovenskou asociáciou rizikového manažmentu – SARM.  Vzdelávacie aktivity SARM prispievajú k profesnému rastu pracovníkov IMG, spol. s r.o. v oblasti posúdenia poisťovaných rizík klientov.

PrílohaVeľkosť
IMG_informacna_povinnost_2011.pdf154.35 KB
Povolenie_NBS_DDS_strana_1.pdf244.71 KB
Povolenie_NBS_DDS_strana_2.pdf190.22 KB
Povolenie_NBS_poistenie_strana_1.pdf245.66 KB
Povolenie_NBS_poistenie_strana_2.pdf190.56 KB
IMG_vypis_z_OR_2016.pdf1.14 MB