O spoločnosti

Profil IMG

IMG, spol. s r.o. bola založená v roku 1999 s cieľom stať sa spoľahlivým partnerom v oblasti riešenia poistenia predovšetkým priemyselným a podnikateľským subjektom na území Slovenskej republiky. Spoločnosť IMG, spol. s r.o.  poskytuje služby ako samostatný finančný agent v oblasti sprostredkovania poistenia  a doplnkového dôchodkového sporenia na území celej Slovenskej republiky, pričom svoje aktivity vyvíja z obchodných kancelárií v Bratislave, a Komárne. Výkon činnosti sprostredkovania poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia vykonávajú výlučne pracovníci spoločnosti v hlavnom pracovnom pomere.

Spoločnosť IMG, spol. s r.o. je etablovaný sprostredkovateľ poistenia na slovenskom poistnom trhu, čo sa týka objemu sprostredkovaného poistného sa radí medzi 20 najvýznamnejších sprostredkovateľov v oblasti neživotného poistenia na území SR vrátane nadnárodných maklérskych sietí. IMG, spol. s r.o. v súčasnej dobe spolupracuje s 20 poisťovňami a 2 doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Spoločnosť IMG, spol. s r.o. má dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú sprostredkovateľom poistenia s limitom odškodnenia 1 300 380 euro na poistnú udalosť / 1 924 560 euro – kumulatívny limit odškodnenia.

Spoločnosť IMG, spol. s r.o. na základe práva slobody poskytovania služieb ns území EU možnosť  poskytovať služby sprostredkovateľa poistenia na území ČR a Maďarska vo vlastnej réžii.

Prostredníctvom členstva v nezávislých sietí poisťovacích maklérov unisonSteadfast AG a WING Network je IMG, spol. s r.o. schopná zastrešiť poisťovacie aktivity klienta na území celého sveta.

Členstvo IMG v profesných a obchodných združeniach

unisonSteadfast AG

IMG, spol. s r.o. od roku 2015 úzko spolupracuje s celosvetovej  sieťou nezávislých sprostredkovateľov poistenia unisonSteadfast AG. Spolupráca s unisonSteadfast AG umožňuje spoločnosti IMG, spol. s r.o. využívať technické zázemie siete a know-how jednej z najväčších svetových sietí poisťovacich maklérov a tým zastrešiť poistenie podnikateľských aktivít klientov na území celého sveta.

Worldwide Insurance Network Group

IMG, spol. s r.o. je od roku 2012 členom  celosvetovej siete nezávislých sprostredkovateľov poistenia Worldwide Insurance Network Group - WING za Slovenskú republiku.

Slovenská asociácia rizikového manažmentu

Spoločnosť IMG, spol. s r.o. je od roku 2009 kolektívnym pozorovateľom profesného združenia rizikových manažérov SR – Slovenskej asociácie rizikového manažmentu / SARM. Pracovníci spoločnosti IMG, spol. s r.o. sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných konferencií, seminárov a školení usporiadaných Slovenskou asociáciou rizikového manažmentu – SARM.  Vzdelávacie aktivity SARM prispievajú k profesnému rastu pracovníkov IMG, spol. s r.o. v oblasti posúdenia poisťovaných rizík klientov.

Slovensko - nemecká obchodná a priemyselná komora

IMG, spol. s r.o.  od roku 2015  spolupracuje so Slovensko nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou s cieľom poskytnúť služby v oblasti sprostredkovania poistenia nemecky hovoriacim klientom na území SR.

Slovensko - rakúska obchodná a priemyselná komora

IMG, spol. s r.o.  od roku 2015 spolupracuje so  Slovensko rakúskou obchodnou a priemyselneou komorou s cieľom poskytnúť služby v oblasti sprostredkovania poistenia nemecky hovoriacim klientom na území SR.

PrílohaVeľkosť
IMG_informacna_povinnost_2011.pdf154.35 KB
Povolenie_NBS_DDS_strana_1.pdf244.71 KB
Povolenie_NBS_DDS_strana_2.pdf190.22 KB
Povolenie_NBS_poistenie_strana_1.pdf245.66 KB
Povolenie_NBS_poistenie_strana_2.pdf190.56 KB
Vypis_z_OR_IMG_2019.pdf1.22 MB